Quảng Ngãi thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021

Thứ ba, 11/01/2022 21:04

Nhiều huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang thiếu giáo viên đứng lớp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 7031/UBND-NC chỉ đạo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh vào ngày 15-1-2022. Theo đó, UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT để thực hiện việc ra đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) theo đúng quy định. Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố có tổ chức Hội đồng thi chịu trách nhiệm về việc tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Q.NG