Quảng Trị phát động đợt cao điểm hoàn thành cấp CCCD và đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

Thứ tư, 17/05/2023 08:07
Để đảm bảo mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2023 phấn đấu cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị phát động Mở đợt cao điểm hoàn thành cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian đợt cao điểm bắt đầu từ 16-5 đến hết 30-6-2023.
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản đinh danh điện tử mức 1, 2
CATP Đông Hà thực hiện thủ tục cấp CCCD cho học sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết trong thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp CCCD gắn chíp, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện, từng bước góp phần phục vụ phát triển công dân số. Theo đó, toàn tỉnh đã thu nhận 578.208 hồ sơ CCCD/597.553 nhân khẩu trong độ tuổi cấp CCCD, đạt tỷ lệ 96,7%, truyền lên Trung ương 576.243/578.208, đạt tỷ lệ 99,8%, đã trả thẻ CCCD 543.218/544.173 thẻ đã nhận, đạt tỷ lệ 99,8%; thu nhận 120.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử (120.000/173.450, đạt 69,2%) và kích hoạt thành công 34.927 tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 (34.927/173.450, đạt 20,1%). Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 23.000 công dân trong diện chưa được cấp CCCD gắn chíp và hơn 140.000 chỉ tiêu tài khoản định danh điện tử chưa được công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng phục vụ các tiện ích công dân số như: Tra cứu thông tin về cư trú của công dân, tra cứu thông tin hộ gia đình thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, “ví giấy tờ” tích hợp thông tin thẻ Bảo hiểm Y tế, Giấy phép lái xe, tham gia dịch vụ công trực tuyến…

Về cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện đợt cao điểm, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm; quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phải luôn xác định rõ nhận thức, nhiệm vụ thực hiện của Đề án 06 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Giao Sở TT-TT chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cấp định danh điện tử của tỉnh; tăng cường thời lượng, tin bài phổ biến về vai trò, ý nghĩa của thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận rộng rãi phổ biến trong thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Đề án 06; yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc việc tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, nhất là việc thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia.

Phát huy Tổ công tác Đề án án 06 cấp xã, thôn

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò xung kích đi đầu của các tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên, cán bộ Hội tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình để nâng cao kết quả cấp định danh điện tử. Yêu cầu 100% đoàn viên, thanh niên tiên phong gương mẫu đi đầu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Phát huy có hiệu quả vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, cấp thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng trong quá trình thực hiện. Căn cứ chỉ tiêu cấp CCCD và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự giác phối hợp với cơ quan Công an để được thu nhận hồ sơ CCCD , cài đặt định danh điện tử mức 1 và thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn và thực hiện việc kiểm soát kết quả theo ngày. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, vào nhiều khung giờ trong ngày, chú trọng tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan để hướng dẫn người dân cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản đinh danh điện tử mức 1, 2

Kết thúc đợt cao điểm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, “về đích sớm” trong thực hiện chỉ tiêu để đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. “Chú trọng ưu tiên khen thưởng đối với cấp xã, cấp thôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bảo Hà