Quảng Trị thu ngân sách đạt gần 3.500 tỷ đồng

Thứ sáu, 25/12/2020 19:57

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 24-12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Họp báo thông tin về tình hình KT - XH năm 2020. Năm qua là năm đặc biệt khó khăn khi xảy ra đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ dồn dập, nhưng trước tình hình này Quảng Trị đã chủ động tổ chức các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Kết quả tỉnh đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020; có 16/25 chỉ tiêu KT - XH đạt và vượt kế hoạch. GRDP tăng 3,51% so với năm 2019; tổng thu ngân sách đạt gần 3.500 tỷ đồng (đạt trên 100% kế hoạch), toàn tỉnh có 57/101 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. QP-AN và TTATXH được giữ vững, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối để Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh có được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thì sự đồng hành của các nhà báo, phóng viên là những đóng góp rất quan trọng. Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng chia sẻ những mục tiêu cụ thể năm 2021 và trả lời nhiều vấn đề thời sự trên địa bàn, có ý nghĩa trong thúc đẩy KT - XH tỉnh nhà thời gian tới như các dự án trọng điểm, an sinh xã hội...

BẢO HÀ