Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thứ hai, 07/12/2020 07:26

Để hạn chế rủi ro khi đầu tư theo hình thức Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (QĐTKNST), nhà đầu tư (NĐT) cần lưu ý một số nội dung dưới đây: về điều lệ (ĐL) Quỹ, tại Điều 7 Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, nêu rõ: toàn bộ hoạt động quản lý QĐTKNST được thực hiện theo ĐL Quỹ, các hợp đồng ký kết với Quỹ và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật chứng khoán. Pháp luật cho phép các NĐT được tự do thỏa thuận việc quản lý, hoạt động của QĐTKNST và ghi nhận tại ĐL Quỹ. Mọi vấn đề liên quan đến việc thiết lập và hoạt động của QĐTKNST đều phải dựa trên ĐL Quỹ được tất cả các NĐT thông qua. ĐL Quỹ quy định cụ thể tất cả các vấn đề cơ bản nhất từ tên, ngày thành lập, thời hạn hoạt động, mục tiêu hoạt động, lĩnh vực đầu tư, nguyên tắc hoạt động... của QĐTKNST cho đến những điều khoản điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận của QĐTKNST (gồm đại hội NĐT, ban đại diện quỹ, giám đốc Quỹ, công ty thực hiện quản lý Quỹ (CTTHQLQ), phân chia lợi nhuận, giải quyết xung đột lợi ích, chế độ báo cáo...). ĐL Quỹ chi phối và điều chỉnh toàn bộ mối quan hệ giữa các NĐT với nhau, giữa NĐT với CTTHQLQ. Do đó, quy định càng chi tiết, dự liệu càng nhiều tình huống pháp lý có thể xảy ra trong ĐL Quỹ, nguy cơ đối diện với tranh chấp pháp lý của các NĐT càng nhỏ. Về CTTHQLQ, hầu hết các hoạt động đầu tư của QĐTKNST được thực hiện bởi CTTHQLQ được thành lập hoặc được thuê bởi các NĐT. Trường hợp NĐT chọn phương án thuê đồng nghĩa với việc NĐT phải trao quyền đầu tư kinh doanh của mình cho một đơn vị khác. Liệu rằng các NĐT có đủ yên tâm khi thực hiện điều này và làm thế nào để NĐT kiểm soát lãi, lỗ từ việc kinh doanh của người khác trên chính nguồn tiền của mình? Lúc này, tầm quan trọng của ĐL Quỹ lại được đặt ra. ĐL Quỹ sẽ giúp NĐT kiểm soát được CTTHQLQ thông qua việc trao quyền và quy định nghĩa vụ cho CTTHQLQ. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định QĐTKNST không có tư cách pháp nhân. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP, một trong các hoạt động của QĐTKNST là đầu tư không quá 50% vốn ĐL của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư. Hoạt động đầu tư này có thể được thực hiện thông qua hình thức góp vốn thành lập mới, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, để đầu tư bằng các hình thức này, tổ chức buộc phải có tư cách pháp nhân để tham gia giao dịch chuyển nhượng, mua phần vốn góp/cổ phần... Khi đó, CTTHQLQ sẽ là chủ thể đại diện các NĐT, nhân danh QĐTKNST tham gia giao dịch với các DNNVV vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đặt lên bàn cân với các phương thức đầu tư truyền thống, QĐTKNST là một phương thức đầu tư khá mới và tiềm ẩn không ít rủi ro nhưng nó có cơ chế "mở" cho các NĐT lẫn các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và các NĐT có thể thực hiện đầu tư vào nhiều starup tiềm năng nhờ tiềm lực tài chính cộng hưởng từ cộng đồng các NĐT mà không bị giới hạn. Do đó, hy vọng NĐT sẽ cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

Luật sư PHẠM VĂN THANH

Chuyên mục này có sự cộng tác về chuyên môn của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 02363572456, 0903573138.