Ra mắt mô hình điểm "Quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội"

Thứ bảy, 24/06/2023 07:10
Sáng 23-10, Trường THPT Số 1 Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công an thị xã Đức Phổ, Công an phường Phổ Ninh tổ chức ra mắt mô hình điểm "Quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội".

Mô hình đề ra 4 quy tắc ứng xử chung trên không gian mạng tại Trường THPT Số 1 Đức Phổ, gồm: Quy tắc tôn trọng, quy tắc lành mạnh, quy tắc An toàn, bảo mật thông tin và quy tắc trách nhiệm.

Đây là mô hình được Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với lãnh đạo nhà trường xây dựng sẽ tiếp tục được cụ thể hóa nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn hóa; xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các cá nhân, tổ chức có liên quan trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trung Tẩn