Ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Thứ bảy, 23/09/2023 09:00
Ngày 21-9, Hội LHPN TP Huế phối hợp Hội LHPN xã Thủy Bằng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) ra mắt mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với nông thôn mới tại giai đoạn 2023- 2026.

Mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) tập trung ưu tiên các tiêu chí về sinh kế, sức khỏe... Hiện mô hình có 29 thành viên ký cam kết thực hiện. Thời gian tới, Hội LHPN xã Thủy Bằng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, cộng đồng phát huy nội lực, chủ động thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc”.

Dịp này, Hội LHPN thành phố hỗ trợ kinh phí 7 triệu đồng xây dựng công trình vệ sinh cho gia đình ông Mai Bá Đông (có vợ bị tâm thần và 4 con còn nhỏ). Trên cơ sở mô hình điểm tại xã Thủy Bằng, hằng năm, đơn vị sẽ duy trì và lựa chọn, nhân rộng đến các thôn khác trên địa bàn xã và toàn thể 36 phường, xã thuộc thành phố. Qua đó, góp phần thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động tại địa phương.

T.T.H