Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Thứ năm, 04/05/2023 08:36
Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đã biên soạn công trình Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945, NXB Đại học Sư phạm), giới thiệu phần ngự phê của 10 trong số 13 vị vua triều Nguyễn trên 181 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 tập Châu bản gốc còn lưu giữ.

Cụ thể, Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945) giới thiệu đến độc giả những hình thức ngự phê của các vua triều Nguyễn, góp phần cung cấp thêm thông tin về tư tưởng chỉ đạo của các hoàng đế thời kỳ đó, cũng như cách thức phê duyệt văn bản trong chế độ văn thư triều Nguyễn. Phần thứ nhất của cuốn sách giới thiệu khái lược về Châu bản và cách phê duyệt văn bản của các vua triều Nguyễn. Phần thứ hai của sách giới thiệu ngự phê của các vua triều Nguyễn.

Trong phần trích yếu nội dung, nhóm tác giả tập trung giới thiệu các thông tin về người hay cơ quan đứng tên của văn bản và lược dịch, tóm tắt thông tin nội dung tài liệu.

Phần nội dung ngự phê gồm: Nguyên bản chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa. Các danh mục văn bản và sách dẫn nhân danh - địa danh sẽ được cung cấp trong phần thứ ba của sách…

Các văn bản được giới thiệu trong công trình này là những di sản lịch sử - văn hóa giá trị, phản ánh về mọi mặt của xã hội Việt Nam (1802-1945), đặc biệt vào giai đoạn triều Nguyễn còn là một vương triều độc lập (1802-1884). Đây được coi như một “bộ sưu tập thư pháp thảo thư” - một trong những đặc trưng độc đáo về tính xác thực của Châu bản…

Theo V.N