Ra mắt Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam"

Thứ sáu, 10/03/2023 13:42
Sáng 9-3, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" nhằm giúp độc giả trong, ngoài nước hiểu rõ và đầy đủ về chính sách tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Nội dung sách giới thiệu về 16 tôn giáo phổ biến ở Việt Nam (Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin Lành, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo…). Sách cũng cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…

P.V