Ra mắt Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ

Thứ tư, 26/06/2024 06:50

Ngày 25-6, UBND thành phố tổ chức Lễ ra mắt Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ. Tham dự có Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm.
Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm.

Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Nguyễn Xuân Bình làm Tổ phó và đại diện các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Về phía Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns làm Tổ trưởng, Trưởng phòng Chính trị, Tổ phó và các thành viên là Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Văn phòng; Tùy viên đối ngoại; đại diện AmCham Đà Nẵng.

Tổ công tác Xúc tiến hợp tác Hoa Kỳ - Đà Nẵng có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, buổi làm việc hôm nay cũng là dịp ra mắt Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Việc thành lập Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ thể hiện mong muốn của hai bên trong việc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn, kinh tế số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ngay sau lễ ra mắt, Tổ công tác Xúc tiến hợp tác Hoa Kỳ - Đà Nẵng đã thảo luận các lĩnh vực liên quan đến “Phát triển nguồn nhân lực - giáo dục - đào tạo” và “Phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số”.

T.L