Rớt chuẩn nông thôn mới!

Thứ sáu, 16/02/2024 13:02
- Địa phương mô bị rớt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vậy Tư Quảng Nam? - Theo thống kê, đến cuối năm 2023, Quảng Nam có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM,  đạt 130/193 xã được công nhận đạt chuẩn NTM,  20 xã đạt chuẩn nâng cao và 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM ở các địa phương của tỉnh Quảng Nam không bền vững, khi có đến 89/117 xã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước không duy trì chuẩn theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025.
Nhiều địa phương ở miền núi Quảng Nam hoàn thành chương trình xây dựng NTM nhưng không bền vững.
Nhiều địa phương ở miền núi Quảng Nam hoàn thành chương trình xây dựng NTM nhưng không bền vững.

- Lý do bị rớt là sao vậy?

- Bởi, bộ tiêu chí mới tăng thêm nhiều chỉ tiêu, quy định mức độ đạt chuẩn cao hơn, khiến các địa phương không duy trì đạt chuẩn các tiêu chí. Một số xã miền núi, sau khi đạt chuẩn NTM thì không còn thuộc đối tượng xã khó khăn khu vực 1 nên sẽ mất hết các chế độ an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, hỗ trợ gạo cho học sinh, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, chế độ cho sinh viên... trong khi đó điều kiện chung thì vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến giảm gần 50% chỉ tiêu đạt chuẩn so với trước đó. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM chưa đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong xây dựng NTM, nhất là mục tiêu xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Thêm nữa, bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu không phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam, như tiêu chí hỏa táng, nước sạch từ công trình tập trung, khám bệnh từ xa… vẫn chưa thể thực hiện được.

- Thế tỉnh Quảng Nam đã có giải pháp gì chưa?

- Chưa! Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ ra số nợ xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2023 của chương trình NTM còn cao, ở cấp huyện nợ hơn 366 tỷ đồng, cấp xã nợ 78,8 tỷ đồng và huy động khác hơn 13 tỷ đồng. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM (2021 - 2023), UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 chủ yếu dồn vào thực hiện ở 2 năm 2024 - 2025 với tổng vốn xây dựng NTM hơn 1.337 tỷ đồng nên khối lượng công trình, dự án, phần việc cần phải làm còn rất lớn và khó khăn.

- NXD cho rằng, xây dựng NTM là để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nên phải được xây dựng từ chính sức dân, từ nội lực địa phương, chứ không chỉ dựa vào kinh phí phân bổ từ cấp trên. Nếu cứ chạy theo thành tích là không thực chất, vấn đề phải bàn kỹ để có giải pháp xây dựng NTM đúng thực chất là việc cần làm ngay.

N.X.D