Sắc cam - Thắp sáng hành động

Thứ tư, 01/12/2021 20:18

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác Đảng- Công tác chính trị và Hội Phụ nữ cơ sở  Khối xây dựng lực lượng CATP Đà Nẵng phát động chương trình hành động với khẩu hiệu “Sắc cam- Thắp sáng hành động”.

Là chủ đề chính của sinh hoạt chuyên đề do Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác Đảng-Công tác chính trị phối hợp Hội Phụ nữ cơ sở  Khối xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng tổ chức chiều 30-11 hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực (PCBL) trên cơ sở giới năm 2021.

Thông qua hình thức tổ chức trò chơi trả lời câu hỏi, các hội viên phụ nữ của hai Hội Phụ nữ cơ sở thêm một lần nữa tìm hiểu sâu hơn kiến thức về Luật Bình đẳng giới và PCBL gia đình. Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề này, các hội viên đã được nghe Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hà Thị Hồng Phương thông báo một số kết quả của Đại hội đại biểu Phụ nữ TP lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, hai Hội Phụ nữ cơ sở đã phát động toàn thể hội viên sử dụng sắc cam khi tham gia các hoạt động tuyên truyền với khẩu hiệu hành động: “Sắc cam- Thắp sáng hành động”. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ TP nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác Đảng- Công tác chính trị và Hội Phụ nữ cơ sở Khối Xây dựng lực lượng.

P.Thủy