Sẽ triển khai CNTT đến nông dân

Thứ bảy, 01/11/2014 09:12

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 31- 10, Sở TT&TT tổ chức hội thảo Cơ hội hợp tác CNTT giữa ASOCIO và TP Đà Nẵng. Đây là buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Đà Nẵng thuộc Diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam - ASOCIO 2014 vừa được tổ chức ở Hà Nội và Đà Nẵng.

ASOCIO xem xét các nguồn lực của Đà Nẵng từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách giúp Đà Nẵng từng bước nâng cao nhận thức về CNTT, đặc biệt là triển khai tốt hơn CNTT đến với người nông dân. Nếu áp dụng CNTT vào sản xuất - phân phối sản phẩm nông nghiệp một cách hệ thống, đúng hướng, thì những thành tựu thu được rất lớn trên nhiều mặt chứ không chỉ là gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp hay năng suất lao động.

ASOCIO là hiệp hội quốc tế về CNTT của châu Á – châu Đại dương, với 22 hiệp hội thành viên chính thức và 5 hiệp hội thành viên quan sát viên.

Lê Anh Tuấn