Sẽ trưng bày "Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê"

Thứ hai, 12/09/2022 16:52
Trưng bày được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh từ ngày 14-9 đến 30-11-2022. Trưng bày có 3 chủ đề: "Đông Kinh - Tây Kinh thời Lê", "Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh: Lịch sử và hiện tại" và "Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh: Điểm đến du lịch, văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái hấp dẫn, thân thiện".

Hoạt động trưng bày nhằm làm nổi bật vai trò của Đông Kinh (tức Thăng Long) và Tây Kinh (tức Lam Kinh) dưới triều đại nhà Lê; những giá trị đặc sắc của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh thông qua những dấu tích kiến trúc khảo cổ, hệ thống di vật, vật liệu kiến trúc và đồ dùng sinh hoạt thời Lê tại 2 khu di tích.

T.H