Số doanh nghiệp thành lập mới ở Đà Nẵng tăng hơn 38%

Thứ hai, 01/08/2022 09:27
Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 7-2022, Đà Nẵng có 214 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt khoảng 987 tỷ đồng, tăng hơn 38% về số lượng doanh nghiệp và tăng gần 21% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 7-2022, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.734 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ đăng ký 14.938,5 tỷ đồng, tăng 13,54% về số lượng doanh nghiệp và tăng 19,33% về số vốn đăng ký. Như vậy, số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động đã gia tăng đáng kể với 1.646 doanh nghiệp, cho thấy dấu hiệu lạc quan phục hồi, tăng trưởng kinh tế của TP.

HẢI QUỲNH