Số hóa 3D dự án tu bổ di tích Chùa Cầu

Thứ ba, 28/06/2022 17:29
Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa phối hợp các ngành liên quan của TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tiến hành triển khai số hóa 3D (sử dụng công nghệ Laser scane để quét di tích) dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều).
Triển khai số hóa 3D tại Chùa Cầu.
Triển khai số hóa 3D tại Chùa Cầu.

Di tích Chùa Cầu là một thành phần quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An. Vì vậy, việc tu bổ nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của phố cổ Hội An và tăng độ bền vững, tuổi thọ cho di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao giá trị của di tích. Kinh phí đầu tư hạng mục số hóa di tích Chùa Cầu bằng công nghệ 3D được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và TP Hội An bố trí 50%.Việc đầu tư hạng mục này nhằm góp phần bảo đảm tính nguyên gốc của di tích, hỗ trợ cho công tác hạ giải và tu bổ di tích sau này. Theo quy mô đầu tư và phương án tu bổ, Chùa Cầu sẽ được tu bổ Gia cố nền móng, trụ cầu; tu bổ hệ dầm sàn, khung gỗ, mái và kết cấu bao che Chùa Cầu; cải tạo hệ thống điện, chiếu sáng; chống mối công trình; lắp đặt nhà bao che, bảo quản và gia công cấu kiện; số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ tu bổ di tích.

QUYÊN QUYÊN