Tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo

Thứ sáu, 23/04/2021 20:30

Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã Hòa Ninh, đại diện Ban Tôn giáo, phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Hòa Ninh.

Ngày 22-4,  UBND, UBMTTQ xã Hòa Ninh,  huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn xã. Ông Lê Đức Thương - Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết, các tôn giáo trên địa bàn thành phố nói chung và xã Hòa Ninh nói riêng đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó, luôn đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với xã hội trên tinh thần sống “tốt đời - đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, các cuộc vận động do Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phát động.

Trong những năm qua, các vị chức sắc cùng đông đảo tín đồ các tôn giáo đã chung tay cùng các tầng lớp nhân dân, đồng thuận với chính quyền trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội, từ chương trình thành phố “5 không”, “3 có”  đến chương trình thành phố “4 an”. Việc tặng cờ Tổ quốc là để các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo treo trong các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và thành phố, cũng như các dịp lễ, sự kiện quan trọng của tổ chức tôn giáo mình. Qua đó nhằm phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.

Hồng Thanh