Tặng cờ Tổ quốc cho các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng

Thứ năm, 29/04/2021 15:00

Đà Nẵng – Sáng 28-4, UBND, UBMTTQVN Q.Thanh Khê đã tổ chức Lễ tặng cờ Tổ quốc cho các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thanh Khê. Ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho biết, trong nững năm qua, các vị chức sắc tôn giáo, đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn đã phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia có hiệu quả nhiều việc làm thiết thực để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân như: vận động tín đồ tham gia hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ; phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… Phó Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê mong rằng, qua đợt tặng cờ Tổ quốc lần này, các vị chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, xây dựng sự thống nhất, hòa hợp; thể hiện ý thức, trách nhiệm đối với đất nước; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

PHƯƠNG KIẾM