Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện, an toàn

Thứ sáu, 21/10/2022 14:23
Đó là một trong những yêu cầu được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105/2020 ngày 8-9-2020 của Chính phủ (sau đây gọi là NĐ 105/2020) quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 20-10 dưới hình thức trực tuyến.

* Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng.
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng.

Cả nước có 995.821 lượt trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: NĐ 105/2020 được Chính phủ ban hành vào tháng 9-2020 về chính sách phát triển GDMN là một văn bản quan trọng. Theo đó, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo sát sao, các địa phương tích cực tham mưu và triển khai thực hiện; đã có nhiều cách làm, phương pháp để thực hiện NĐ này. Hội nghị sơ kết lần này, từ thực tế triển khai, cũng cần nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, để thời gian tới tiếp tục triển khai những mô hình mới hơn, thực tiễn hơn.

Báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD-ĐT cho biết, đến hết năm học 2021-2022, toàn quốc có 30.786 cơ sở GDMN; trong đó, có 15.401 trường MN và 15.385 cơ sở GDMN độc lập (bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp MN độc lập). Cơ sở vật chất tại các cơ sở GDMN ở các địa phương đã được cải thiện đáng kể. Những điều kiện cho trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn ngày một tốt hơn. Nhiều chính sách hỗ trợ trẻ MN đã được thực hiện tốt. Tính đến hết năm học 2021-2022, theo số liệu báo cáo từ 63 tỉnh, TP, có 995.821 lượt trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa với kinh phí hơn 1.170 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9-2022, 40 tỉnh, TP đã ban hành Nghị quyết HĐND quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với trẻ em, trong đó, 5 tỉnh ban hành mức hỗ trợ cao hơn so với quy định; hơn 86.000 trẻ em thuộc đối tượng nhận hỗ trợ.

Toàn quốc có 28.837 giáo viên được hưởng chính sách đối với giáo viên MN dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; 2.272 trường MN đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em đối với cơ sở GDMN công lập ở địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để trẻ em có bữa ăn trưa tại trường.

Đến nay, 40 tỉnh, TP đã ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ tối thiểu đối với giáo viên MN làm việc tại cơ sở GDMN dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN, chăm sóc từ 30% trẻ trở lên là con công nhân. Mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng, trong đó, 38 tỉnh, TP hỗ trợ bằng mức quy định, 2 TP gồm Hà Nội, Hải Phòng hỗ trợ cao hơn v.v...

Mức hỗ trợ trẻ mầm non ở Đà Nẵng cao hơn quy định NĐ 105

Báo cáo tại hội nghị, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho hay, sau khi NĐ105/2020 của Chính phủ có hiệu lực, UBND TP đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tham mưu UBND TP trình thường trực HĐND TP xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN, chính sách đối với trẻ MN, giáo viên MN và cơ sở GDMN ở địa bàn có KCN của TP. Được sự đồng ý chủ trương của HĐND TP, Sở GD-ĐT xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến của các sở, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP, trình HĐND TP xem xét, quyết định. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 38 ngày 12-8-2021 "Quy định chính sách đối với trẻ em MN, giáo viên MN tại các cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng". Theo đó, đối với trẻ em MN được hỗ trợ 200.000 đồng/em/tháng (quy định của NĐ 105/2020 là 160.000 đồng); đối với giáo viên MN được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng (bằng với NĐ 105). Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho cơ sở GDMN độc lập một lần là 20.000.000 đồng, thực hiện từ năm học 2022- 2023 (bằng mức quy định của NĐ 105). Sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của TP, các đơn vị sở, ngành đã có sự phối hợp trong triển khai thực hiện. Theo đó, các UBND quận, huyện đã chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GD-ĐT tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh Điều 10 NĐ 105 về đối tượng đối với giáo viên MN. Theo đó, đối với giáo viên MN giảng dạy tại các cơ sở GDMN đóng trên địa bàn H.Hòa Vang không được hưởng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 NĐ 105 và tại điểm b, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND vì trên địa bàn H. Hòa Vang không có KCN, mặc dù H. Hòa Vang đón nhận dạy dỗ đa số trẻ em là con công nhân làm việc tại các KCN của Q.Liên Chiểu và Q.Cẩm Lệ. Đây là một bất cập và cũng là thiệt thòi đối với giáo viên MN tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn H. Hòa Vang.

Được biết, hiện nay tổng số trường MN trên địa bàn TP Đà Nẵng là 202 trường (trong đó, công lập: 71 trường, ngoài công lập: 131 trường) và có 734 cơ sở GDMN độc lập. TP Đà Nẵng có 6 KCN, số lượng cơ sở GDMN ở KCN: 108/202 chiếm tỷ lệ 53,4%, trong đó công lập 37/71 trường chiếm tỷ lệ 52,1%, tư thục 71/131 trường chiếm tỷ lệ 54,2%.

Ngoài kiến nghị của Đà Nẵng, tại hội nghị, các địa phương đã có tham luận, kiến nghị, đề xuất về công tác đầu tư, quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong GDMN và hình thức đối tác công tư trong đầu tư phát triển GDMN; những kinh nghiệm trong tham mưu ban hành chính sách địa phương. Bên cạnh đó là chính sách đối với GDMN ở địa bàn có KCN đông lao động; quy định định mức kinh tế- kỹ thuật, dịch vụ GDMN không sử dụng ngân sách Nhà nước; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với GDMN vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; việc phối hợp liên ngành trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDMN để tham mưu và quy định theo thẩm quyền bổ sung những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu phát triển. Bộ GD-ĐT sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo (3 - 4 tuổi) và nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2023 - 2030", Đề án "Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030". Cùng với đó, Bộ chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GDMN; ban hành, tham mưu ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện đúng, đủ các quy định tại Nghị định số 105. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và giáo viên MN; các chính sách hỗ trợ giáo dục MN ở khu vực có KCN theo quy định. Các địa phương cần tăng cường quản lý và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Đặc biệt, cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện, an toàn.

Xuân Sơn - BT