Tăng cường công tác thanh tra nhân dân để thực hiện tốt quy chế cơ sở

Thứ năm, 07/07/2022 11:03
Ngày 6-7, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân vận đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó đặc biệt chú trọng việc tổ chức hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Cụ thể, đã thành lập mới 112 ban, với gần 900 thành viên. Các ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng đã trực tiếp thực hiện gần 200 cuộc giám sát. Qua đó, đã phát hiện 12 vụ việc có sai phạm, đã kiến nghị cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Được mời tham dự hơn 630 lượt tiếp công dân, các Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp giải quyết gần 280 đơn khiếu nại, kiến nghị… của công dân.

M.T