Tăng cường kiểm tra việc sử dụng lao động là người nước ngoài

Thứ ba, 20/09/2022 15:23
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Đà Nẵng.
Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính cho người nước ngoài.
Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính cho người nước ngoài.

Quy chế phối hợp giao các sở ngành, đơn vị công khai, hướng dẫn các quy định pháp luật và trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh; đăng ký tạm trú, lý lịch tư pháp, chấp nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp và gia hạn giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài… Đặc biệt, Sở LĐ- TB&XH chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn TP; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý người lao động nước ngoài; chủ trì, thực hiện hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động…

UBND TP cũng giao UBND các quận huyện rà soát số người lao động nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để theo dõi. Chỉ đạo Công an địa phương hướng dẫn người lao động nước ngoài tạm trú và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật và mở sổ theo dõi, quản lý đối với lao động nước ngoài đang tạm trú tại địa phương.

Đông A