Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

Thứ sáu, 24/02/2023 09:51
Ngày 23-2, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2-2023. Dự phiên họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2-2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2-2023.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến đối với ba đề nghị xây dựng Luật và 4 dự án Luật gồm: Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân; Dự án Luật Quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các Bộ đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật; nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở; bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các thành viên Chính phủ và các đại biểu tại phiên họp; yêu cầu các Bộ, ngành chủ trì tiếp tục tham vấn ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, của chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; tham khảo kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam để hoàn thiện các dự án luật.

Các Bộ, ngành chủ trì tiếp tục hoàn thiện các dự án luật đã được thảo luận, trên tinh thần quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn, khơi thông, tháo gỡ ách tắc, điểm nghẽn về thể chế; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; đảm bảo hài hòa mối quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội.

Theo Thủ tướng, năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, với hai phiên họp, Chính phủ đã xem xét đối với 11 đề nghị xây dựng luật và dự án luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; ưu tiên dành nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, từng đơn vị, cá nhân trong việc hoàn thành tiến độ, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được soạn thảo; tránh cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; bổ sung lực lượng làm công tác thể chế; tăng cường chế độ, chính sách.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng khẩn trương chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật theo đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023; gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đưa vào Chương trình bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội trước 1-3-2023.

Đối với các Bộ, ngành có dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng. “Kiên quyết không chậm, không lùi, không hoãn, không rút ra khỏi Chương trình”, Thủ tướng nhắc nhở. Đối với các bộ, ngành có dự án luật trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện; chủ động truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận khi trình cấp có thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phạm Tiếp