Tăng cường tham mưu chiến lược những vấn đề phức tạp

Thứ bảy, 16/05/2020 10:26

Bầu cử BCH Đảng bộ phòng Tham mưu khóa mới.

Ngày 15-5, Đảng bộ cơ sở phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mặc dù có sự biến động do quá trình giải thể, sát nhập các đơn vị theo chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc CATP nhưng tập thể BCH Đảng bộ phòng đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị có dấu ấn đậm nét của BCH Đảng bộ cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu; lãnh đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác phục vụ yêu cầu lãnh đạo, điều hành, công tác chiến đấu… Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ luôn được công nhận là  “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 3 năm đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trên cơ sở kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đảng bộ cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động làm tốt công tác nắm, tổng hợp và phân tích, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Phấn đấu hàng năm, Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có từ 95% đến 98% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được và khẳng định những thành tích đó đã đóng góp rất lớn vào việc thực nhiệm vụ chính trị của CATP trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc CATP yêu cầu Đảng bộ khắc phục các mặt còn tồn tại, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nắm vững, vận dụng sáng tạo và linh hoạt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT để tham mưu cho lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường công tác dự báo trên các lĩnh vực, chú trọng dự báo, tham mưu chiến lược các chuyên đề phức tạp.  “Đơn vị phải đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp, bám sát cơ sở, thực tiễn, phát hiện kịp thời các vấn đề mới phát sinh, đề xuất tham mưu, chỉ đạo triển khai biện pháp xử lý kịp thời”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại tá Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ khóa mới.

M.VINH