Tăng doanh số cho vay đối với hộ nghèo và hộ chính sách

Thứ bảy, 15/04/2023 08:20
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Q.Thanh Khê (Đà Nẵng- NHCSXH) vừa tổ chức phiên họp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Trong quý I năm 2023, NHCSXH Q.Thanh Khê đã tập trung đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng chính sách, tổng doanh số cho vay đạt 62.727 triệu đồng với 1.008 khách hàng.
Các đại biểu tham dự phiên họp.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để sản xuất kinh doanh, xây mới, mua nhà ở xã hội, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập. Tính đến ngày 31-3-2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 564.784 triệu đồng, tăng 4,98% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,04%, giảm 0,01% so với đầu năm; trong đó, có 4/10 phường không có nợ quá hạn, 27/35 hội đoàn thể phường và 308/317 tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Q.Thanh Khê đã chỉ đạo các thành viên trong Ban, UBND các phường, Hội đoàn thể nhận ủy thác cùng NHCSXH Q.Thanh Khê, các ban ngành liên quan của quận tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023.

Phương Kiếm