Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ bảy, 17/09/2022 18:54
Nhằm nâng cao công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN)  trên  địa bàn, ngày 16-9, Ban Bảo vệ công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác này cho lực lượng chuyên trách thuộc các ban, ngành của huyện và 11 xã trên địa bàn.

Tại đợt tập huấn, các cán bộ thuộc Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng phổ biến, tuyên truyền về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (5-10-2018); Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2020, TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Thông tư số 21/2001/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật; Một số quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) có liên quan đến công tác bảo vệ BMNN. Hội nghị cũng đã nghe phổ biến về Quy chế bảo vệ BMNN của UBND huyện Hòa Vang, nhằm nâng cao công tác bảo vệ NMNN trên địa bàn trong thời gian đến.

Hồng Thanh