Tập huấn các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ tư, 26/10/2022 16:42
Lớp tập huấn do Thanh tra TP Đà Nẵng tổ chức ngày 25-10, với sự tham gia của gần 150 đại biểu là lãnh đạo và công chức các sở, ban, ngành,  UBND các quận, huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, Quỹ Đầu tư phát triển và doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước,  Chánh Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động phụ trách tham mưu công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long cho biết, mục đích của tập huấn là giúp trang bị những kiến thức cơ bản về các giải pháp PCTN theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTN thành phố trong tình hình hiện nay. Các đại biểu được trang bị nội dung các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các báo cáo kết quả PCTN được quy định tại Luật PCTN năm 2018 và các văn bản thi hành luật. Trong đó, đề cập sâu đến vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng… Các đại biểu còn được quán triệt các văn bản mới về PCTN, tiêu cực. Đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực: "Nhìn lại 10 năm qua, định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới". Đại diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực TP cũng đã thông báo một số chủ trương đấu tranh PCTN của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và kết quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn thời gian qua, cùng định hướng trong thời gian tới.

Hồng Thanh