Tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ hai, 06/06/2022 16:58
250 người là báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh này vừa được tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam và một số nội dung liên quan.

Các thành phần tham gia tập huấn đã được giới thiệu 2 chuyên đề: Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 6-12-2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

Đặc biệt, các đối tượng tham gia tập huấn đã tập trung nghiên cứu, nắm bắt nhiều điều khoản chính của bộ luật quan trọng này như: Quan điểm của Đảng, chính sách Nhà nước về biên phòng (Điều 3); lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 6); nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9); phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10); nhiệm vụ và quyền hạn của BĐBP (Điều 14 và 15)...

H.T