Tập huấn luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118

Thứ bảy, 01/04/2023 07:17
UBND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) ngày 31-3 tổ chức buổi tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118 ngày 23-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức và các chức danh được phân công tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính tại các phòng, ban, ngành UBND các phường và Công an 7 phường trên địa bàn quận.

Mục tiêu tập huấn là tạo sự thống nhất về nhận thức và áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Q. Sơn Trà, qua đó đảm bảo thực thi công vụ theo quy định và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước. Nội dung tập huấn đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực… giúp cho các đại biểu dự tập huấn hiểu biết và thực thi nhiệm vụ đảm bảo theo quy định đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Xử lý vị phạm hành chính và Nghị định số 118.

Lê Anh Tuấn