Tập huấn một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ bảy, 04/11/2023 06:43
Chiều 3-11, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu ở quận và 10 phường để tập huấn, trao đổi một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do báo cáo viên Võ Công Chánh- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng trình bày.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm đã chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang thông tin điện tử của quận. Tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Chuẩn bị kỹ nội dung để xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của quận sát với đặc điểm tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt việc đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng hàng năm, qua đó có các giải pháp quyết liệt để phòng chống tham nhũng. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức…

PHƯƠNG KIẾM