Tập trung chỉ đạo những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Thứ tư, 03/01/2024 15:31
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS); công tác Tôn giáo dân tộc (TGDT) diễn ra ngày 3-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác thực hiện QCDCCS và công tác TGDT năm 2023 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, về thực hiện QCDCCS, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước với nhiều cách thức khác nhau, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, nhất là trong doanh nghiệp, đội ngũ công nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao UBND thành phố tập trung chỉ đạo những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phối hợp công đoàn nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện dân chủ ở trong loại hình doanh nghiệp qua việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, hội nghị người lao động, đối thoại giữa người lao động và chủ sử dụng người lao động. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng kiến thức về thực hiện QCDC cho các thành viên trong ban chỉ đạo ở các loại hình doanh nghiệp; tăng cường chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri, các hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp công dân để tiếp tục bảo đảm thực hiện dân chủ. Ban cán sự Đảng UBND thành phố cùng các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là những người sử dụng lao động để bảo đảm tình hình đời sống theo luật định; phát hiện kịp thời những nơi có “điểm nóng” để tham mưu, giải quyết, trước mắt là chế độ lương, thưởng tết cho công nhân, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục theo dõi, tập trung giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý. Giao Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần mở rộng dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đối với công tác TGDT, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng vi phạm quy định pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận trong người dân có đạo, tôn giáo, dân tộc thiểu số để kịp thời giải quyết, xử lý ngay tại cơ sở. Các cấp, các ngành cần rà soát, xem xét lại các kiến nghị về xin phép đăng ký các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo, đảm bảo quy định pháp luật.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, kết quả thực hiện QCDCCS năm 2023, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt QCDCCS, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua do thành phố phát động. Chính quyền các cấp đã chú trọng tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân kịp thời, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS thành phố đã thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm năm 2023; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành đã nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Với công tác TGDT, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra theo chương trình đăng ký, thông báo hàng năm và có thông báo, đăng ký bổ sung kịp thời các hoạt động khác ngoài chương trình với cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoạt động đúng quy định của pháp luật. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo của thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo. Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cá nhân và tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác TGDT năm 2023.

Công Hạnh