Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Thứ năm, 18/01/2024 06:50
Ngày 17-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị giao ban công tác năm 2023 với các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Bộ Chính trị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, nhất là làm rõ các tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả; nhận diện, đánh giá đầy đủ những thách thức, nguy cơ trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; những tồn tại, hạn chế trong nội tại trên các lĩnh vực. Từ đó, các địa phương cần tạo động lực tăng trưởng mới cho những vấn đề mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường giải quyết các điểm nóng, phức tạp, để giữ sự ổn định cho phát triển. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của các tỉnh ủy, thành ủy. Theo đó, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tỉnh ủy, thành ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, trực tiếp, sâu sát và linh hoạt; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Các tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của năm 2023; tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các địa phương chú trọng triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận; củng cố, xây dựng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

T.H