Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả của bầu cử

Thứ sáu, 23/04/2021 10:40

Đà Nẵng - Ngày 22-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II, năm 2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì Hội nghị.

Trong 3 tháng đầu năm, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt đã hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo, đài thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét về diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm. Ngành Tuyên giáo cũng đã phát huy tốt vai trò chủ trì phối hợp tham mưu nội dung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Tiếp thu ý kiến đại biểu các quận, huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2021 là cần tập trung thông tin, tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Bên cạnh đó, chuẩn bị phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai các nội dung cho các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2021).       

Diệu Huyền