Tập trung xây dựng thí điểm hiệu quả 2 mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự

Thứ bảy, 13/11/2021 19:00

Đại tá Trần Phòng chủ trì hội nghị.

Ngày 12-11, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị" (ANTT và VMĐT) và "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (BVANTQ) tại địa bàn TP. Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.

Theo Đại tá Lê Ngọc- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, Công an TP đã lựa chọn và triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT" tại Công an phường (CAP) Hải Châu 1, Q. Hải Châu và thí điểm xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ" tại Công an xã (CAX) Hòa Phong, H. Hòa Vang. Trên cơ sở đó, Công an TP đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng 2 mô hình, phân công trách nhiệm cụ thể từng đơn vị liên quan. Thời gian qua, Công an TP cũng đã tăng cường, đảm bảo biên chế cho Công an phường, xã được lựa chọn xây dựng thí điểm. Bên cạnh đó, căn cứ trên định mức của Bộ Công an và kết quả rà soát, Công an TP đã tiến hành trang cấp trang thiết bị cho 2 đơn vị đảm bảo về số lượng, chất lượng công cụ, phương tiện, biểu mẫu phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Được triển khai thực hiện từ tháng 6-2021, kết quả bước đầu cho thấy đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực tại 2 địa phương, được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Đơn cử như tại Hải Châu 1, CAP sáng tạo tiến hành biên tập, ghi hình clip tuyên truyền thực tế của CAP đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức. Tại xã Hòa Phong, lực lượng Công an cũng chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19, triển khai thực hiện mô hình Phòng chống tội phạm thông qua mạng xã hội Zalo kịp thời truyền tải nhiều thông tin quan trọng đến người dân, cũng như tiếp nhận những phản ánh, tin có giá trị góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CAQ Hải Châu và CAH Hòa Vang cũng chỉ ra, một trong những khó khăn hiện nay để đảm bảo hoàn thành xây dựng mô hình là trụ sở làm việc của CAP Hải Châu 1 và CAX Hòa Phong chưa đạt yêu cầu so với quy định của Bộ; đồng thời đề xuất lãnh đạo Công an TP phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi trụ sở và tăng cường thêm biên chế cho 2 đơn vị, đảm bảo khoa học, phù hợp, nhằm phát huy hết sở trường của mỗi cán bộ chiến sỹ và tình hình thực tế tại địa phương. 

Đánh giá tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng khẳng định, việc triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT" và "Xã điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ" của Bộ Công an là một chủ trương đúng đắn, sát với yêu cầu thực tiễn tình hình tại địa phương. Đại tá Trần Phòng cũng biểu dương những đơn vị được lựa chọn thí điểm là CAP Hải Châu 1 và CAX Hòa Phong đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường, xã tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mô hình đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xây dựng thành phố an toàn, văn minh và xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng yêu cầu tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả xây dựng 2 mô hình. Trong đó cần làm tốt công tác tham mưu, tăng cường phối phợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ CAP Hải Châu I, CAX Hòa Phong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác theo quy định của Bộ Công an về đơn vị điển hình, kiểu mẫu; phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương cải tạo, xây dựng mới trụ sở làm việc, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng làm việc, sinh hoạt. 

Đại tá Trần Phòng cũng chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá tình hình, tổ chức triển khai xây dựng mỗi quận, huyện còn lại triển khai xây dựng một CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT dựa trên cơ sở Bộ tiêu chí do Bộ Công an ban hành.

MAI VINH