Thanh tra tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

Thứ năm, 01/02/2024 16:44
Ngày 31-1, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai – CIZIDCO.
Khu công nghiệp Bắc Chu Lai do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO làm chủ đầu tư.
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023); việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình, hạng mục công trình do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO được giao làm chủ đầu tư và thanh tra các nội dung khác có liên quan (nếu có)…

Thời hạn thanh tra 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ và thời gian tạm dừng hoạt động thanh tra theo qui định) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO làm chủ đầu tư.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Đối với đoàn thanh tra, phải chấp hành nghiêm quy chế của đoàn thanh tra, quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra. Đặc biệt có chương trình làm việc cụ thể hạn gửi các đơn vị được thanh tra, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công việc của các đơn vị được thanh tra.

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO là chủ đầu tư 3 khu công nghiệp (KCN): KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng và KCN Tam Thăng mở rộng, với tổng diện tích hơn 800ha trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

TRẦN TÂN