Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức

Thứ sáu, 24/06/2022 19:31
Thừa Thiên Huế- Ngày 23-6, Sở nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ ngày 21-6 đến 7-7-2022, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh này.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến ngày 31-5-2022.

HẦU TỶ