Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh

Thứ sáu, 23/07/2021 15:00

Trên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 13-7-2021 có đăng bài viết: "Mượn đất làm đường công vụ, 7 năm chưa hỗ trợ đền bù cho người dân", phản ánh về sự việc: "Tháng 8-2014, triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV XDCT 507, thuộc Tổng Công ty Xây dựng các công trình giao thông 5 (Cienco 5), Ban Quản lý dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân thôn Bồ Bản và Thạch Bồ, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm đường công vụ ngoại tuyến để thi công công trình. Thời hạn thuê đất 4 năm với tổng diện tích 13.672m2 của 119 hộ dân, đến tháng 10-2018 hết hạn hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên đến nay đã là tháng 7-2021, Công ty 507, Ban Quản lý dự án vẫn chưa đền bù, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp đã thuê làm đường công vụ cho nhân dân…"

Ngày 15-7-2021, Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn số 808 CV/TU về việc "Kiểm tra xử lý thông tin báo chí" gửi Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng. Nội dung Công văn nêu: "Về việc này, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra và xử lý thông tin phản ánh tại bài báo nêu trên theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy trước ngày 30-7-2021…".

HỒNG THANH