Thi hành Điều lệ Đảng phù hợp với việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Thứ bảy, 24/04/2021 10:17

ĐÀ NẴNG – Ngày 23-4, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng nhằm khảo sát tình hình thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ngày 25-7-2016, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, ngày 20-9- 2016, Ban Bí thư cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đến nay tại Đà Nẵng, sau gần 5 năm thực hiện, các quy định nêu trên về cơ bản đã cung cấp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên những cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn, nhất là những nguyên tắc cơ bản, tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc thi hành Điều lệ Đảng và ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên...

Tuy nhiên, theo Thành ủy Đà Nẵng, từ thực tiễn địa phương cũng đã phát sinh nhiều vấn đề mới, thậm chí có một số vướng mắc, bất cập gây lúng túng cho cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức hoạt động, quản lý đảng viên... Đối với thành phố Đà Nẵng, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị thời gian tới đây cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu liên quan đến những vấn đề về tổ chức quản lý các cấp ủy Đảng. Ý kiến của lãnh đạo Thành ủy và các địa phương cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần nghiên cứu đề xuất Trung ương có những hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố thực hiện. Như trường hợp chủ trương nhất thể hóa Ban Dân vận Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng nên cân nhắc vì trong điều kiện không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường thì vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ ở tầm vừa bao quát vừa cụ thể, thậm chí ở mức cao hơn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, phương pháp, cách thức tiếp cận của Đoàn khảo sát, đúng theo định hướng là giải quyết các vấn đề thực tiễn, cấp bách đang đặt ra sau Đại hội XIII của Đảng. Bày tỏ mong muốn, những ý kiến, kiến nghị cũng như đóng góp bằng văn bản hoặc trực tiếp tại buổi làm việc về dự thảo sửa đổi Quy định số 29 và Hướng dẫn số 01, Đoàn ghi nhận, xem xét cụ thể để kịp thời tham mưu sửa đổi. Về việc kết nạp đảng viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần có sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng. Ngoài ra, việc sinh hoạt chi bộ, thành lập các tổ chức Đảng cũng cần phải linh hoạt, không máy móc...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Quy định số 29 và Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các nội dung kịp thời, nhất là những điểm mới ngay sau khi có Quy định số 29 và Hướng dẫn số 01; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thi hành Điều lệ Đảng bảo đảm nhất quán, bảo đảm nguyên tắc của Đảng. Đại đa số đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng nhận thức được trách nhiệm, quyền hạn của mình, thể hiện được tính gương mẫu, sức chiến đấu. Về phương thức lãnh đạo cấp ủy, các đoàn thể xã hội thực hiện đúng quy chế, đúng Điều lệ Đảng.

Thời gian tới, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ trước, phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, thực sự trở thành đơn vị dẫn đầu, gương mẫu. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cần chỉ đạo tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, giữa cấp ủy chính quyền và trong đoàn thể chính trị thành phố; sớm khắc phục những tồn tại cũ, ổn định xã hội, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, tạo cho Đà Nẵng sự phát triển ổn định, vươn lên mạnh mẽ.

Về những ý kiến, đề xuất của Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị đoàn khảo sát cần nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ; đồng thời nghiên cứu, chọn lựa để tham mưu Trung ương bổ sung, chỉnh sửa trong thời gian tới.

DOÃN HÙNG