“Thiếu lửa” tương tác

Thứ ba, 25/06/2024 10:05

- Chuyện chi mà Tư Quảng Trị tâm tư rứa?

- Đang ngóng trả lời qua Hệ thống phản ánh hiện trường đây nì? Bà con mới phản ánh vấn đề ở khu dân cư đó. Chớ bữa chừ nhiều vấn đề chậm xử lý rồi.

- Đúng là có hiện tượng “thiếu lửa” tương tác, chậm xử lý nên mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên. Theo báo cáo của Sở TT-TT tỉnh Quảng Trị, từ 1-5-2021 đến 31-5-2024, Trung tâm CNTT và Truyền thông (đơn vị thường trực Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh) đã tiếp nhận và điều hành xử lý gần 989 phản ánh, trong đó đã xử lý hoàn thành 858 phản ảnh; đúng hạn 610, quá hạn 245, đang xử lý 3; đã hủy 131. Bên cạnh đó, nhiều phản ánh đã được xử lý nhưng người dân đánh giá mức chưa hài lòng trong khâu xử lý; khi người dân gửi tương tác, cơ quan xử lý liên quan chưa tương tác qua lại để làm rõ nội dung.

- Vì rứa bà con mong tình trạng trên được khắc phục, chấm dứt. Bởi thực tế qua kênh Cổng thông tin phản án hiện trường tỉnh, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

- Theo NXD được biết, để chấm dứt tình trạng xử lý chậm trễ các phản ánh từ người dân làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của nền hành chính, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc liên quan đến lĩnh vực quản lý, kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kết quả xử lý để mang đến sự hài lòng cho người dân. Đặc biệt, có trách nhiệm tương tác qua lại nhằm trả lời, giải thích, làm rõ nội dung tương tác của cá nhân, tổ chức trong vòng 1 ngày sau khi cá nhân, tổ chức gửi tương tác. Tăng cường kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc xử lý chậm trễ các phản ánh từ người dân làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của nền hành chính tỉnh, lấy kết quả xử lý phản ánh làm tiêu chí để xét thi đua và khen thưởng cho tổ chức, cá nhân hàng năm của cơ quan, đơn vị.

N.X.D