THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU DÂN CƯ MỚI 2A (GIAI ĐOẠN 2) TẠI PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Thứ hai, 13/04/2020 07:00

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn thông báo niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất số 107/TB-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thị xã Điện Bàn V/v:  thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), do Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có ảnh hưởng tại Dự án.

- Diện tích đất thu hồi: 170.690,8 m2 .

- Địa điểm niêm yết Thông báo thu hồi đất:

+) Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn;

+) UBND phường Điện Ngọc;

+) Nhà Văn hóa các khối phố: Viêm Trung, Ngân Giang, Ngân Hà (phường Điện Ngọc).

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 27/3/2020.

Mọi khiếu nại, tố cáo phản ánh qua anh Nguyễn Văn Trường-Cán bộ phụ trách Dự án; Điện thoại số: 0392.809.552.

                                                 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Phó Giám Đốc: Hà Quốc Tấn