Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ: Triển khai công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân nghiêm túc, an toàn và hiệu quả

Thứ năm, 09/03/2023 10:42
Ngày 8-3, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 trong Công an nhân dân (CAND). Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.
Đại tá Trần Đình Liên chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; với mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% cán bộ có trình độ đại học Công an, từ 20% đến 30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế… ngày 25-5-2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA trong đó tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục, đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND trong tình hình mới. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về "Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND".

Nhóm các học viện, trường đại học CAND là một trong năm đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh. Đã ban hành và hướng dẫn nhiều văn bản về công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Đặc biệt, đã kịp thời ban hành Chương trình số 09 ngày 13-9-2022 về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2022-2023 trong các học viện, trường CAND, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, góp phần định hướng công tác giáo dục, đào tạo nói chung, công tác tuyển sinh CAND nói riêng được thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2022.

Kết quả đánh giá tại Hội nghị cho thấy, Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND đã chủ động, tích cực phối hợp trong thực hiện kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển sinh đại học CAND. Cơ bản thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh được giao, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trung cấp chính quy đạt tỷ lệ cao (đạt 98%). Đội ngũ cán bộ tuyển sinh của các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương, kể cả cán bộ cấp cơ sở được tập huấn đầy đủ, đã cơ bản nắm chắc các quy định và chủ động công tác tham mưu triển khai kế hoạch tuyển sinh tại đơn vị.

Sau phần thảo luận và nghe các đại biểu phát biểu tham luận, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kết luận: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh CAND nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới. Đặc biệt, thực hiện tốt Kế hoạch số 118 ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đối với Cục Đào tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cần chủ động thực hiện Kế hoạch số 50 ngày 13-2-2023 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2023 - 2025. Thực hiện tốt vai trò là đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tổ chức kỳ thi, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức kỳ thi năm 2022 để thực hiện hiệu quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. Chủ động nghiên cứu, bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an để quản lý, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND tổ chức công tác tuyển sinh kịp thời, đúng quy định, bảo đảm tính đặc thù của tuyển sinh CAND.

Với Cục Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng chỉ đạo cần chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt chỉ tiêu đào tạo chính quy tuyển mới, chỉ tiêu đào tạo lại, đào tạo nâng cao, chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ năm học 2023-2024 để kịp thời triển khai theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐ- TB và XH và quy định của Bộ Công an… Riêng các học viện, trường CAND cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, tuyển đủ chỉ tiêu Bộ giao ở các loại hình đào tạo; đặc biệt là kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, vùng tuyển theo quy định…

Công Hạnh