Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Thứ tư, 27/12/2023 11:18
Sáng 27-12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Hội nghị vinh dự chào đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương…; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, năm 2023, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Những kết quả mà lực lượng Công an đạt được đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó là “năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp…; những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và yêu cầu hết sức nặng nề, khẩn trương đối với nhiệm vụ của lực lượng CAND…

Vì vậy, hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, rút ra những kinh nghiệm trong năm 2023 để làm tiền đề, cơ sở xác định phương hướng công tác công an năm 2024, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 79 sẽ diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-12).

Công Hạnh