Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thuận, an ninh, an toàn

Thứ tư, 10/08/2022 08:26
Ngày 9-8, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã được tổ chức.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.
Thủ tướng trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được kết nối tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; phường, xã trong toàn quốc; với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung ương và hơn 130.700 đại biểu tham dự.

Nhiều dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số

Báo cáo sơ kết cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ đã tổ chức một hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Đề án; đưa việc thực hiện Đề án 06 vào nội dung các phiên họp Chính phủ thường kỳ và đã ban hành 4 nghị quyết có nội dung chỉ đạo Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hai cuộc họp chỉ đạo 6 nhiệm vụ chung, 32 nhiệm vụ cụ thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì 14 phiên họp với các bộ, ngành chỉ đạo các nội dung Đề án 06; đã ban hành 1 chỉ thị, 1 công điện, 7 thông báo với 49 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Đến nay, 23/23 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố, 705 đơn vị cấp huyện và 10.599 cấp xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó có có 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ và 1/8 nhiệm vụ cụ thể.

Các bộ, ngành đã rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản liên quan; đẩy mạnh xây dựng các văn bản quan trọng, cần ưu tiên xây dựng để phục vụ Đề án 06. Cơ bản đã hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, cấp độ 4; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt 93,1%).

Tính đến ngày 31-7-2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. Thông tin về giáo dục của gần 1,9 triệu công dân; thông tin hộ chiếu của trên 1,3 triệu công dân; thông tin của trên 1 triệu thuê bao di động để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác...

Đáng chú ý, các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử; cấp trên 67 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử. Công tác kiểm tra an ninh, an toàn, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được chú trọng.

Triển khai Đề án 06 là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ kiên trì, kiên định, kiên quyết, quyết tâm, quyết liệt triển khai tổng thể, toàn diện từ trên xuống dưới thực hiện hiệu quả Đề án 06, chính là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế trên môi trường số, phát triển hạ tầng chiến lược trên môi trường số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong môi trường số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia để xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Với phương châm, mọi cải cách đều hướng về người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân.

“Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian tới cần phải thể hiện được tính “thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội, bảo đảm được an ninh an toàn cho người dân”, Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án quan trọng này để góp phần tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, với quan điểm “chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không thể chung chung được”. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp phải xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án; đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

“Đề án này là Đề án của Chính phủ, không phải của Bộ Công an; phải khắc phục tư tưởng cục bộ, cát cứ thông tin, “quyền anh, quyền tôi” dẫn đến lừng chừng trong tổ chức thực hiện. Tất cả phải hướng đến mục tiêu là lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng thẳng thắn.

PHẠM TIẾP