Thực hiện 17 thủ tục hành chính về PCCC trên Cổng Dịch vụ Bộ Công an

Thứ hai, 16/05/2022 17:14
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ Bộ Công an. Theo đó, kể từ ngày 15-5-2022, 17 TTHC lĩnh vực PCCC thực hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên Công Dịch vụ công Bộ Công an: dichvucong.bocongan.gov.vn. 

Cụ thể, có 7 dịch vụ công mức độ 3 nằm trong danh mục gồm: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn và cứu hộ; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại cứu nạn và cứu hộ 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

10 dịch vụ công mức độ 4 nằm trong danh mục gồm: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cháy và chữa cháy, Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ, Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn và cứu hộ, Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

M.VINH