Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 10/01/2023 17:20
Ngày 9-1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 thành phố chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc do Ban chỉ đạo 35 tổ chức.
Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương những kết quả đạt được của BCĐ 135 các cấp đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được BCĐ 35 các cấp và các ngành triển khai rất tốt các hoạt động, như: Tổ chức các hội thảo, đợt tập huấn, tuyên truyền... Việc đăng tin bài cũng như công tác xử lý các thông tin sai lệch trên không gian mạng đạt nhiều hiệu quả, thực hiện quyết liệt, tạo sức răn đe cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Thời gian đến tình hình thế giới cũng như trong nước và thành phố dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên tất cả các lĩnh vực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu BCĐ 35 các cấp tiếp tục xem công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải làm thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Quá trình thực hiện, chú ý theo dõi xử lý kịp thời những vụ việc dẫn đến tụ tập, tập trung đông người, nhất là những dự án bất động sản, tài chính, ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến người dân về những vụ việc người dân, dư luận quan tâm, tránh tình trạng để các đối tượng chống phá, thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục rà soát chương trình công tác trọng tâm của BCĐ thành phố giai đoạn 2021-2025, kế hoạch công tác năm 2023 để đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm tại địa phương, đơn vị bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính cụ thể, thiết thực, tránh tình trạng hình thức, chung chung. Triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 2120-CV/TU ngày 22-7-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác nắm bắt, phối hợp xử lý, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố; bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác nắm bắt tình hình, xử lý, cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với CATP và các ngành chức năng liên quan tổ chức kênh tiếp nhận thông tin góp ý, hiến kế các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố; tăng cường ứng dụng tiện ích công nghệ để xây dựng video clip phục vụ hoạt động lan tỏa, định hướng thông tin trên Internet, mạng xã hội; xây dựng kho dữ liệu các bài viết tuyên truyền và phản bác quan điểm sai trái đối với các chủ đề lớn; triển khai thực hiện quy trình phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn thành phố; theo dõi chặt chẽ trang facebook của một số đối tượng có nội dung gây dư luận trái chiều trong xã hội, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Giao CATP tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tội phạm trên không gian mạng; tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực viết bài tham gia đấu tranh, phản bác âm mưu, luận điệu sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với ngành Giáo dục trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân; cách thức chắt lọc, tiếp nhận thông tin phù hợp, tích cực, chủ động đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận trên địa bàn thành phố, các cơ quan báo chí thành phố cần tiên phong, chủ động xây dựng tin, bài tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân; có những bài viết sâu sắc, phản ánh chân thực, khách quan trên báo điện tử, trang tin điện tử để công chúng trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận thông tin tích cực một cách nhanh nhất; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc.

Theo báo cáo, năm 2022, BCĐ 35 thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển KT-XH”. Trong đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn với chuyên đề “Nhận thức mới về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam” và “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng thành phố phát triển bền vững, phồn vinh”. Phối hợp với CATP và Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên rà soát, theo dõi các tài khoản của các tập thể và cá nhân trên Internet và mạng xã hội. Qua theo dõi, đã phát hiện, mời làm việc và xử lý các trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật; phối hợp xử lý các thông tin đăng tải trên trang cá nhân của một số đối tượng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố năm 2022; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 2, năm 2022.

Công Hạnh