Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021

Thứ năm, 08/07/2021 15:41

Sáng 7-7, Ban Dân vận Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; cùng Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm các biện pháp của Trung ương, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thông qua công tác dân vận khéo thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp với số lượng cử tri đi bầu là 749.648 người, đạt tỷ lệ 99,9%.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân vận TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, quần chúng tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố các giải pháp vận động quần chúng xử lý các vấn đề nóng, bức xúc ngay tại cơ sở, đảm bảo yêu cầu chính đáng của nhân dân, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, kích động; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19;...

Ngọc Quốc