Tích cực hơn nữa trong vận động nhân dân đồng hành xây dựng và phát triển thành phố

Thứ năm, 03/12/2020 09:16

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

ĐÀ NẴNG - Ngày 2-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, bàn phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận các cấp trong thời gian qua, nhất là trong tham mưu lãnh đạo công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống Covid-19, khắc phục hậu quả bão, lũ. Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nhân văn trong vận động quyên góp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao việc Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai cơ bản đầy đủ, hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm được giao; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo khá toàn diện việc đánh giá, sơ kết, tổng kết, triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương, thành phố trên lĩnh vực công tác dân vận. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội gắn với các vấn đề cụ thể đã được Ban Dân vận, Mặt trận, các hội, đoàn thể thực hiện tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác “dân vận khéo”; tích cực tham gia công tác vận động người dân chấp hành chủ trương giải tỏa, đền bù, nhất là tại các dự án mang tính trọng điểm, động lực, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của thành phố. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần chủ động, quyết liệt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được giao; tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác “dân vận khéo”, trong đó lưu ý phát hiện, tổng hợp và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”... Đặc biệt, Ban Dân vận các cấp cần tích cực tham gia công tác vận động người dân chấp hành chủ trương giải tỏa, đền bù, nhất là tại các dự án mang tính trọng điểm, động lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của thành phố trong thời gian đến.

D.H