Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp

Thứ sáu, 03/06/2022 14:11
Sáng 2-6, phát biểu tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Đà Nẵng về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP ghi nhận, đánh giá cao công tác cải cách tư pháp của Ban cán sự Đảng Viện KSND TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N. P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N. P

Theo đó, Viện kiểm sát hai cấp tập trung làm tốt thực hành quyền công tố, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa ngày được nâng cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, tinh giản biên chế đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Viện cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ. Nhờ đó, năm 2021, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị đứng thứ 7 trong toàn ngành, tăng 16 bậc so với năm 2020 và lần đầu tiên đạt loại xuất sắc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban cán sự Đảng Viện KSND TP tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp, trong đó chú trọng đến Kết luận số 84-KL/TW ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Tham mưu Thành ủy triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành….

Đặc biệt, Ban cán sự Đảng Viện KSND TP tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tăng cường trách nhiệm công tố trong kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, bảo đảm mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, thực hiện kiểm soát chặt chẽ quyết định thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội TP.

N.P