Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa Công an và Mặt trận Tổ quốc

Thứ bảy, 22/07/2023 07:00
Sáng 21-7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" (giai đoạn 2013-2023). Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP đồng chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường dự và phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng Giấy khen cho các tập thể.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng cho biết, qua 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đã được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Dân vận khéo", "Giảm nghèo bền vững", chương trình "thành phố 5 không, 3 có", "Thành phố 4 an", "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo khí thế, động viên nhân dân tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu từ nhận thức đến cơ chế phối hợp. Qua đó, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và BVTQ.

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, hoạt động của công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tại Đà Nẵng đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ và đề cao trách nhiệm giữa lực lượng CAND Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên các mặt công tác bảo đảm ANTT. Qua đó, phong trào được đẩy mạnh, tiếp tục phát triển trở thành phong trào sâu rộng trong toàn TP; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước MTTQ và các tổ chức thành viên; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thiết thực, hiệu quả được nhân rộng. Tính đến nay, toàn TP Đà Nẵng có 158 mô hình trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ; trong đó, có 11 mô hình mới, có 78% mô hình đạt loại khá, tốt đang phát huy tác dụng. MTTQ TP thời gian qua cũng đã tiếp tục duy trì nhiều mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội cao, được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Ngô Xuân Thắng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cho các tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, qua 10 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, Đà Nẵng đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm. Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW đã trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Đà Nẵng. Nội dung chương trình phối hợp được cụ thể hóa vào trong các chủ trương lớn của Thành ủy, UBND TP như chương trình "5 không, 3 có", "4 an"… và các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp ủy, các ngành và các địa phương.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của TP gắn với các phong trào, cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng Giấy khen cho các tập thể.

Thay mặt 2 đơn vị tham gia Chương trình phối hợp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, Công an TP và Ủy ban MTTQVN TP sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tập trung rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải"; xây dựng lực lượng Công an nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 10 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân; Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW.

MAI VINH