Tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ sáu, 17/11/2023 06:27
Chiều 16-11, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị TP nhằm nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác đào đạo, bồi dưỡng năm 2023.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo của Trường Chính trị, qua thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy, từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã ban hành kế hoạch thực hiện, hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu rút ngắn lộ trình hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư trước năm 2025.Trường phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chiêu sinh 6 lớp Trung cấp lý luận chính trị, với tổng số 409 học viên, mở 5 lớp ngoài kế hoạch với tổng số gần 300 học viên.

Đối với các lớp bồi dưỡng, đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai mở 1 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 50 học viên; phối hợp với quận, huyện ủy triển khai tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (237 học viên) và 1 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (68 học viên). Từ tháng 6 đến tháng 9-2023, Trường cũng phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy khai giảng 7 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) với số lượng 524 học viên.

Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong năm Trường cũng đã triển khai tốt các hội thảo khoa học cấp thành phố, cấp trường; triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cấp trường…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Về nhiệm vụ chính trị của Trường thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, trường tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, trong đó quan tâm đến kế hoạch đào tạo tập trung; bồi dưỡng các đối tượng thuộc diện quy hoạch; tăng cường chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng, quản lý; cập nhật thường xuyên, liên tục văn bản mới… “Nhà trường cần rà soát lại học viên để có kế hoạch tổ chức nhiều hơn các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; chú trọng đến chất lượng và kết quả thu hoạch được của mỗi học viên”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lưu ý và nhấn mạnh Trường tập trung và phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí đạt chuẩn trường chính trị chuẩn mức 1 trong tháng 7-2024.

Công Hạnh