Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong CAND

Thứ năm, 23/12/2021 14:57

Ngày 22-12, Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận. Tại điểm cầu Đà Nẵng, các đại biểu tham dự hội nghị dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Trung- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

5 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 1-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an "Về tăng cường công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới" giai đoạn 2016-2021, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) có nhiều chuyển biến tốt, đạt nhiều kết quả, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH); nhận thức của cán bộ chiến sĩ (CBCS) làm công tác dân vận được nâng lên.

 Nổi bật, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt đã bảo đảm chủ động, hiệu quả trong công tác nắm tình hình, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động có liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Công tác cải cách hành chính, phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) cũng được lực lượng CAND phát động mạnh mẽ với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CAND ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Tại hội nghị, bên cạnh các phát biểu tham luận, đại biểu cũng đã được nghe quán triệt các nội dung chính, điểm mới của Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 239-QĐ/TW, ngày 24-11-2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05, ngày 17-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của lực lượng CAND thời gian qua, đồng thời biểu dương 85 tập thể, 93 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen nhân dịp này do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2016-2021.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong rằng lực lượng Công an các cấp tiếp tục chủ động nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới. Đặc biệt, phải đổi mới hơn nữa về phương pháp dân vận trong CAND; thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận, đúc rút những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến, việc làm sáng tạo từ đó nhân rộng. Cùng với đó, duy trì và phát huy các mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an và phong trào toàn dân BVANTQ; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong CAND. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều lệnh CAND và quy tắc ứng xử trong CAND, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân". Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Cùng với việc tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác bảo đảm ANTT và công tác dân vận trong thời gian đến, lực lượng Công an các cấp phải chú trọng quan tâm bồi dưỡng, đầu tư trang thiết bị, nguồn lực cho lực lượng cán bộ đảm nhận công tác dân vận chuyên trách và kiêm nhiệm, nhất là lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về dân vận và công tác dân vận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. "Chúng ta phải ghi nhớ rằng, trong công tác Công an, đa phần là dân vận, "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì tin tưởng rằng thắng lợi hoàn toàn", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Công Hạnh