Tiếp tục triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”

Thứ bảy, 06/04/2019 06:50

ĐÀ NẴNG – Sáng 5-4, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019. Ông Phạm Quý - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Trong quý I-2019, công tác vận động quần chúng của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, hội quần chúng TP đã có những chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới. Đáng chú ý, những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong năm 2018 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt. Quý II, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng điển hình từ cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và đoàn thể, tạo đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” đảm bảo đạt hiệu quả.

DIỆU HUYỀN